Detaljhandel vid öppenvårdsapotek, föreskrifter
Läkemedelsverket

Detaljhandel vid öppenvårdsapotek, föreskrifter

6600

66 kr (exkl. moms)

Ändras av LVFS 2015:5 och HSLF-FS 2018:57, se längre ned.
Tryckt upplaga: