.
Det svenska skattesystemet
 • Skatterätt
 • Skattetillägg och förfarande

Det svenska skattesystemet

0
Det svenska skattesystemet
Läs titlen med ett abonnemang på JUNO
 • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
 • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: E-bok
 • Upplaga: 24
 • Utgiven: 2011
 • Ämnen: Skatterätt
 • Taggar: Skattetillägg och förfarande
 • Författare: Gunnar Rabe, Richard Hellenius

Om boken

Boken behandlar individ- och företagsbeskattning samt taxeringsförfarandet och är skriven med utgångspunkten att den skall användas som lärobok vid universitets- och högskolestudier i skatte- och beskattningsrätt samt som handbok av personer som yrkesmässigt arbetar med inkomstbeskattning. I boken avhandlas beskattningssystemets delar; de materiella reglerna, förfarandereglerna samt uppbördsreglerna. Tyngdpunkten har dock lagts på de materiella reglerna. De andra delarna behandlas övergripande. I anslutning till respektive avsnitt kommenteras även sådana rättsfall från Regeringsrätten och EU-domstolen som visar på tolkning av aktuella regler. Upplagan har vidare uppdaterats med en stor mängd lagändringar – framför allt i inkomstskattelagen – som beslutats under 2010.
Ingen ny upplaga planerad