Det svenska skattesystemet
Norstedts Juridik

Det svenska skattesystemet

69800
Tryckt upplaga
Digital upplaga

698 kr

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Boken behandlar individ- och företagsbeskattning samt taxeringsförfarandet och är skriven med utgångspunkten att den skall användas som lärobok vid universitets- och högskolestudier i skatte- och beskattningsrätt samt som handbok av personer som yrkesmässigt arbetar med inkomstbeskattning. I boken avhandlas beskattningssystemets delar; de materiella reglerna, förfarandereglerna samt uppbördsreglerna. Tyngdpunkten har dock lagts på de materiella reglerna. De andra delarna behandlas övergripande. I anslutning till respektive avsnitt kommenteras även sådana rättsfall från Regeringsrätten och EU-domstolen som visar på tolkning av aktuella regler. Upplagan har vidare uppdaterats med en stor mängd lagändringar – framför allt i inkomstskattelagen – som beslutats under 2010.
Ingen ny upplaga planerad
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 526
  • Utgiven: 2011
  • ISBN: 978-913901560-4

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Boken behandlar individ- och företagsbeskattning samt taxeringsförfarandet och är skriven med utgångspunkten att den skall användas som lärobok vid universitets- och högskolestudier i skatte- och beskattningsrätt samt som handbok av personer som yrkesmässigt arbetar med inkomstbeskattning. I boken avhandlas beskattningssystemets delar; de materiella reglerna, förfarandereglerna samt uppbördsreglerna. Tyngdpunkten har dock lagts på de materiella reglerna. De andra delarna behandlas övergripande. I anslutning till respektive avsnitt kommenteras även sådana rättsfall från Regeringsrätten och EU-domstolen som visar på tolkning av aktuella regler. Upplagan har vidare uppdaterats med en stor mängd lagändringar – framför allt i inkomstskattelagen – som beslutats under 2010.
Ingen ny upplaga planerad
Målgrupp
Juridiska, Studerande, Finansiella
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Skatterätt
  • Publicerad: 2011-02-09
  • Version: 24
  • ISBN: 978-913901560-4