Det svenska reformåret i Förenta nationerna
Utrikesdepartementet

Det svenska reformåret i Förenta nationerna

16200

162 kr

Under året inrättades bland annat två nya institutioner: fredsbyggandekommissionen och rådet för mänskliga rättigheter och generalförsamlingen antog en strategi för att bättre och mer samordnat bekämpa terrorism.

Produktdetaljer: