Det svårfångade människovärdet
Statens medicinsk-etiska råd

Det svårfångade människovärdet

30000

300 kr (exkl. moms)

Slutsåld sedan länge, nu äntligen i ny, omarbetad upplaga! Innehåller personliga funderingar kring idén om människovärdet, tillbakablickar på dess historiska framväxt och politiska återverkningar. Vissa avsnitt har omarbetats och ett längre avsnitt om diskussioner inom islam om människovärdet har tillkommit i denna upplaga. Någon enkel och entydig definition av begreppet människovärde kan inte fastställas, utom på en punkt: Människovärdet ska knytas till existensen, inte till funktioner eller egenskaper!I de olika kapitlen medverkar följande författare och debattörer:
  • Barbro Carlsson
  • Per Christian Jersild
  • Erwin Bischofberger
  • Helge Brattgård
  • Göran Hermerén
  • Mohammad Fazlashemi
Produktdetaljer: