.
Det svårfångade människovärdet
 • Hälsa och sjukvård
 • Offentlig rätt

Det svårfångade människovärdet

- en debattskrift

30000

300 kr (exkl. moms)

Det svårfångade människovärdet

Det svårfångade människovärdet

 • Utgivare: Statens medicinsk-etiska råd
 • Upplaga: 2
 • Omfång: 134
 • Utgiven: 2012
 • ISBN/Best.nr: 978-913832597-1
 • Ämnen: Hälsa och sjukvård, Offentlig rätt
 • Taggar:

Om publikationen

Innehåller personliga funderingar kring idén om människovärdet, tillbakablickar på dess historiska framväxt och politiska återverkningar.
Vissa avsnitt har omarbetats och ett längre avsnitt om diskussioner inom islam om människovärdet har tillkommit i denna upplaga.
Någon enkel och entydig definition av begreppet människovärde kan inte fastställas, utom på en punkt: Människovärdet ska knytas till existensen, inte till funktioner eller egenskaper!
I de olika kapitlen medverkar följande författare och debattörer:
 • Barbro Carlsson
 • Per Christian Jersild
 • Erwin Bischofberger
 • Helge Brattgård
 • Göran Hermerén
 • Mohammad Fazlashemi