Det statliga tandvårdsstödet - förbättrad information, kontroll och uppföljning. Prop. 2016/17:153
Socialdepartementet

Det statliga tandvårdsstödet - förbättrad information, kontroll och uppföljning. Prop. 2016/17:153

10800

108 kr (exkl. moms)

Föreslår ändringar i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd som innebär en förstärkning av Försäkringskassans nuvarande sanktionsmöjligheter, föreläggande om förhandsprövning och innehållande av ersättning, mot vårdgivare som inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen. Dessutom förslås Försäkringskassans beslut i ärenden om statligt tandvårdsstöd ska gälla omedelbart m.m.
Tryckt upplaga: