Det stämmer! SOU 2016:66. Ökad transparens och mer lika villkor
Utbildningsdepartementet

Det stämmer! SOU 2016:66. Ökad transparens och mer lika villkor

25400

254 kr

Föreslår lösningar för en ökad transparens på skolmarknaden och mer lika villkor mellan kommunala och fristående skolor. Målet är att förbättra dagens system utan att medföra stora systemförändringar.Utredningen föreslår också ett antal förändringar i reglerna för hur kommunerna ger bidrag till fristående skolor. Dessa förslag innebär bland annat att ett nytt begrepp, strukturbelopp, införs. I strukturbeloppet ska ligga de resurser som fördelas efter barns och elevers olika behov och förutsättningar. Dessutom ska kommunerna alltid i efterhand kontrollera att de fristående skolorna fått rätt ersättning och kompensera de fristående skolorna om den utbetalade ersättningen varit för låg.Utredningen lämnar också förslag i syfte att öka kommuners inflytande vid nyetablering av fristående skolor och för att säkerställa att antagning till fristående skolor sker enligt gällande regelverk.Särskild utredare: Nicholas Prigorowsk.
Köp utredningen för att läsa de kompletta analyserna och förslagen!För att hålla koll på utredningar från Utbildningsdepartementet - teckna stående order på SOU från Utbildningsdepartementet!
Produktdetaljer: