.
Det handlar om oss. SOU 2017:9. Unga som varken arbetar eller studerar
 • Socialrätt
 • Skola och utbildning

Det handlar om oss. SOU 2017:9. Unga som varken arbetar eller studerar

Delbetänkande från Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar

18000

180 kr (exkl. moms)

Det handlar om oss. SOU 2017:9. Unga som varken arbetar eller studerar

Det handlar om oss. SOU 2017:9. Unga som varken arbetar eller studerar

 • Utgivare: Utbildningsdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 204
 • Utgiven: 2017
 • ISBN/Best.nr: 978-913824560-6
 • Ämnen: Socialrätt, Skola och utbildning
 • Taggar:

Om publikationen

Delbetänkandet tar avstamp i en beskrivning av målgruppen. Det krävs kunskap om de levnadsvillkor och behov som finns bland unga som varken arbetar eller studerar för att säkerställa att de erbjuds rätt stöd och insatser, samt för att utveckla politiken inom området i stort. Sådan kunskap behöver tas fram lokalt, regionalt och nationellt.

I betänkandet redogörs för Samordnarens utgångspunkter och strategier. Strategierna är:
 • Förebyggande arbete och ungas etablering
 • Kunskapsbaserat arbete och kvalitet i insatser
 • Utvecklad samverkan
 • Strategisk styrning – behov av ett systemsynsätt.

Det är inte tillräckligt att enbart fokusera på de som redan är utanför arbete eller studier. För att öka ungas möjligheter att slutföra sin utbildning samt etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället krävs att betydligt större fokus läggs påförebyggande arbete. Hänsyn behöver tas till riskfaktorer i syfte att agera tidigt och inte först då problem har uppstått.

Särskild utredare: Inger Ashing
Köp utredningen för att ta del av analyser och förslag!

För att hålla koll på utredningar från Utbildningsdepartementet - teckna stående order på SOU från Utbildningsdepartementet!