.
Det handlar om jämlik hälsa. SOU 2016:55. Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete
 • Hälsa och sjukvård
 • Socialrätt

Det handlar om jämlik hälsa. SOU 2016:55. Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete

Delbetänkande från Kommissionen för jämlik hälsa

25400

254 kr (exkl. moms)

Det handlar om jämlik hälsa. SOU 2016:55. Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete

Det handlar om jämlik hälsa. SOU 2016:55. Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete

 • Utgivare: Socialdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 200
 • Utgiven: 2016
 • ISBN/Best.nr: 978-913824484-5
 • Ämnen: Hälsa och sjukvård, Socialrätt
 • Taggar:

Om publikationen

Tre principiellt olika typer av åtgärder för att åstadkomma en mer jämlik hälsa har identifierats i delbetänknadet:
 • För det första åtgärder som handlar om att stärka människors egna möjligheter att agera och generera resurser.
 • För det andra åtgärder som innebär att göra mer av sådant som verkar fungera. Här kan kommande diskussioner exempelvis komma att behandla frågor som täckningsgrad och ersättningsnivåer i socialförsäkringar eller andel barn inskrivna i förskolan.
 • För det tredje åtgärder som innebär att göra saker bättre eller annorlunda för att på så sätt få ut mer nytta för brukare av olika välfärdstjänster. Här kan mer strategisk styrning, ledning och uppföljning vara centrala element.
Särskild utredare: Olle Lundberg.
Köp den tryckta utredningen och ta del av kommissionens utgångspunkter!

Teckna stående order på SOU från Socialdepartementet!