Det går om vi vill. SOU 2018:84. Förslag till en hållbar plastanvändning
  • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
  • Offentlig rätt

Det går om vi vill. SOU 2018:84. Förslag till en hållbar plastanvändning

Betänkande från Utredningen om hållbara plastmaterial (M 2017:06)

55000

550 kr (exkl. moms)

Det går om vi vill. SOU 2018:84. Förslag till en hållbar plastanvändning

Det går om vi vill. SOU 2018:84. Förslag till en hållbar plastanvändning

Om publikationen

Det övergripande syftet med utredningen har varit att identifiera miljöproblemen från användning av plast under hela livscykeln och föreslå åtgärder för att minska de negativa miljöeffekterna som plasten för med sig.

Utredningen föreslår bl.a. att regeringen:
  • tillsätter en nationell resurs för samordning av platsfrågan
  • utreder möjligheten att införa etappmål för en hållbar plastanvändning
  • ger Naturvårdsverket i uppdrag att stötta den tillsatta plastresursen med en bred, objektiv och kunskapsbaserad plattform
  • på sikt och beroende på hur plastfrågan utvecklas, ger Naturvårdsverket ett tydligt utpekat och långsiktigt myndighetsansvar att systematiskt driva och samordna frågor kopplat till resurseffektivitet och hållbar plastanvändning i samråd med andra berörda myndigheter och näringslivet.

Särskild utredare: Åsa Stenmarck

Köp ditt eget exemplar och ta del av analyser och förslag!