Det forskningspolitiska landskapet i Norden på 1990-talet
Utbildningsdepartementet

Det forskningspolitiska landskapet i Norden på 1990-talet

14300

143 kr (exkl. moms)

Danmark, Finland och Norge har under senare år fattat beslut om fullständiga förändringar av sina forskningsrådssystem medan Sverige sedan 1977 endast gjort punktvisa förändringar. Här jämförs de nordiska systemen med ett omfattande statistiskt material som grund.

Produktdetaljer: