Det dödliga våldets utveckling. Brå rapport 2011:5
Brottsförebyggande rådet, Brå

Det dödliga våldets utveckling. Brå rapport 2011:5

Fullbordat och försök till dödligt våld i Sverige på 1990- och 00-talet.

14300

143 kr (exkl. moms)

Dödliga våldsbrott hör till de brott som både skrämmer och fascinerar oss mest. Det dödliga våldet, det vill säga mord, dråp och vållande till annans död genom misshandel, är också en central brottstyp vid studier av brottsutvecklingen i Sverige och andra länder. I Sverige liksom i flera andra västländer har det dödliga våldet positivt nog minskat sedan 1990-talet. I denna rapport beskrivs det dödliga våldet och dess utveckling närmare under 1990- och 00-talet. Även försök till mord och dråp analyseras. I rapporten studeras också uppklaringen av de fullbordade brotten.
Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order.
Tryckt upplaga: