.
Det dödliga våldet i Sverige 1990-2014. Brå rapport 2015:24

Det dödliga våldet i Sverige 1990-2014. Brå rapport 2015:24

15500

155 kr (exkl. moms)

Det dödliga våldet i Sverige 1990-2014. Brå rapport 2015:24

Det dödliga våldet i Sverige 1990-2014. Brå rapport 2015:24

Lagerstatus: Finns i lager

Om publikationen

De dödliga våldsbrotten hör till de brott som skrämmer oss mest och är bland de allvarligaste brotten vi känner till i samhället. I den här rapporten analyseras den generella utvecklingen av det dödliga våldet i Sverige och det dödliga våldet med skjutvapen. Studien gäller landet som helhet men tar också fasta på skillnader mellan regioner.

I Sverige har det dödliga våldet minskat totalt sett, både på 1990 och på 2000 talet och i början av 2010-talet. Minskningen gäller både spontant, alkoholrelaterat dödligt våld mellan män, och dödligt våld mot kvinnor i nära relationer. Samtidigt finns det indikationer på att det dödliga våldet som begås med skjutvapen håller på att förändras och kan i vissa sammanhang till och med ha ökat.

Rapporten vänder sig såväl till beslutsfattare som till handläggare eller utredare inom rättsväsendet, men också till andra som är kriminalpolitiskt intresserade.
Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order.