Det dödliga våldet i Sverige 1990-2014. Brå rapport 2015:24
Brottsförebyggande rådet/Brå

Det dödliga våldet i Sverige 1990-2014. Brå rapport 2015:24

15500

155 kr

De dödliga våldsbrotten hör till de brott som skrämmer oss mest och är bland de allvarligaste brotten vi känner till i samhället. I den här rapporten analyseras den generella utvecklingen av det dödliga våldet i Sverige och det dödliga våldet med skjutvapen. Studien gäller landet som helhet men tar också fasta på skillnader mellan regioner. I Sverige har det dödliga våldet minskat totalt sett, både på 1990 och på 2000 talet och i början av 2010-talet. Minskningen gäller både spontant, alkoholrelaterat dödligt våld mellan män, och dödligt våld mot kvinnor i nära relationer. Samtidigt finns det indikationer på att det dödliga våldet som begås med skjutvapen håller på att förändras och kan i vissa sammanhang till och med ha ökat. Rapporten vänder sig såväl till beslutsfattare som till handläggare eller utredare inom rättsväsendet, men också till andra som är kriminalpolitiskt intresserade.
Produktdetaljer: