.
Det brottsförebyggande arbetet i Sverige. Nuläge och utvecklingsbehov 2019.

Det brottsförebyggande arbetet i Sverige. Nuläge och utvecklingsbehov 2019.

16000

160 kr (exkl. moms)

Det brottsförebyggande arbetet i Sverige. Nuläge och utvecklingsbehov 2019.

Det brottsförebyggande arbetet i Sverige. Nuläge och utvecklingsbehov 2019.

Lagerstatus: Finns i lager

Om publikationen

Hur ser det brottsförebyggande arbetet ut i Sverige? Vilka utvecklingsbehov finns? I denna rapport beskrivs det brottsförebyggande arbetet under 2018, med hjälp av resultat från enkätundersökningar och intervjuer samt en omvärldsanalys av pågående arbete nationellt, regionalt och lokalt. Tonvikt har lagts vid sådant som beskrivits som särskilt viktigt i det brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott (skrivelse 2016/17:126).

Brå har sedan 2017 i uppdrag av regeringen att årligen beskriva det brottsförebyggande arbetet i Sverige – lokalt, regionalt och nationellt – och att sammanfatta nuläget och utvecklingsbehoven. Detta är den tredje årsrapporten som Brå redovisar inom ramen för detta uppdrag.

Rapporten riktar sig till beslutsfattare och tjänstepersoner inom brottsförebyggande arbete på nationell, regional eller lokal nivå.