.
Det brottsförebyggande arbetet i Sverige 2024
 • Övrigt
 • Straffrätt
 • Socialrätt
 • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Rättsväsendet
 • Ordning och säkerhet
 • Sociala frågor
 • Samhällsplanering

Det brottsförebyggande arbetet i Sverige 2024

Nuläge och utvecklingsbehov 2024

22800

228 kr (exkl. moms)

Det brottsförebyggande arbetet i Sverige 2024

Det brottsförebyggande arbetet i Sverige 2024

Lagerstatus: Finns i lager

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

 • Utgivare: Brottsförebyggande rådet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 104
 • Utgiven: 2024
 • Serie: Brå Rapport 2024
 • ISBN/Best.nr: 978-918859964-3
 • Ämnen: Övrigt, Straffrätt, Socialrätt, Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Taggar: Rättsväsendet, Ordning och säkerhet, Sociala frågor, Samhällsplanering

Om publikationen

All brottslighet sker lokalt och behöver förebyggas lokalt. Samtidigt är det viktigt att även regionala och nationella aktörer bidrar i arbetet med att motverka brott. Vilket brottsförebyggande arbete bedrivs av lokala, regionala och nationella aktörer idag? Hur ser förutsättningarna ut för arbetet och vad behöver göras framöver?

I årets rapport om det brottsförebyggande arbetet i Sverige läggs en särskild tonvikt på hur lagen (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete, som trädde i kraft i juli 2023, hittills har påverkat förutsättningarna och möjligheterna för det lokala, regionala och nationella brottsförebyggande arbetet.

Brå har i uppdrag av regeringen att årligen sammanställa en aktuell beskrivning av nuläge och utvecklingsbehov för det brottsförebyggande arbetet i Sverige på lokal, regional och nationell nivå. I denna rapport beskrivs det brottsförebyggande arbetet under 2023, utifrån vad som framkommit i enkätundersökningar, möten och dialoger med lokala, regionala och nationella brottsförebyggare runt om i landet. Rapporten riktar sig till både beslutsfattare och tjänstepersoner som arbetar med brottsförebyggande frågor.