.
Det brottsförebyggande arbetet i Sverige 2023
 • Övrigt
 • Straffrätt
 • Socialrätt
 • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Rättsväsendet
 • Ordning och säkerhet
 • Sociala frågor
 • Samhällsplanering

Det brottsförebyggande arbetet i Sverige 2023

Nuläge och utvecklingsbehov 2023

21700

217 kr (exkl. moms)

Det brottsförebyggande arbetet i Sverige 2023

Det brottsförebyggande arbetet i Sverige 2023

Lagerstatus: Finns i lager

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

 • Utgivare: Brottsförebyggande rådet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 74
 • Utgiven: 2023
 • Serie: Brå Rapport 2023
 • ISBN/Best.nr: 9789188599605
 • Ämnen: Övrigt, Straffrätt, Socialrätt, Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Taggar: Rättsväsendet, Ordning och säkerhet, Sociala frågor, Samhällsplanering

Om publikationen

All brottslighet sker lokalt och behöver förebyggas lokalt. Samtidigt är det viktigt att även regionala och nationella aktörer bidrar i arbetet med att motverka brott. Vilket brottsförebyggande arbete bedrivs av lokala, regionala och nationella aktörer idag? Hur ser förutsättningarna ut för arbetet och vad behöver göras framöver?

I denna rapport läggs särskild tonvikt på att beskriva hur kommuners brottsförebyggande arbete är strukturerat samt hur förutsättningarna ser ut för de kommunala tjänstepersoner som arbetar med brottsförebyggande frågor. Bakgrunden till detta är att regeringen under 2022 överlämnade en proposition till riksdagen som föreslår en lag som reglerar kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. Lagen föreslås träda i kraft under 2023.

Brå har i uppdrag av regeringen att årligen sammanställa en aktuell beskrivning av nuläge och utvecklingsbehov för det brottsförebyggande arbetet i Sverige på lokal, regional och nationell nivå. I denna rapport beskrivs det brottsförebyggande arbetet under 2022, utifrån vad som framkommit i enkätundersökningar, intervjuer och dokumentstudier som Brå genomfört, samt även i möten och dialoger med lokala, regionala och nationella brottsförebyggare runt om i landet. Rapporten riktar sig till både beslutsfattare och tjänstepersoner som arbetar med brottsförebyggande frågor.