.
Det brottsförebyggande arbetet i Sverige 2021.
  • Familjerätt
  • Straffrätt
  • Socialrätt

Det brottsförebyggande arbetet i Sverige 2021.

Nuläge och utvecklingsbehov 2021

Produkt-id: 6646456909990
ID: P000044529

211 kr (exkl. moms)

Det brottsförebyggande arbetet i Sverige 2021.

Det brottsförebyggande arbetet i Sverige 2021.

Lagerstatus: Finns i lager

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

Om publikationen

Hur ser det brottsförebyggande arbetet ut i Sverige? Vilka utvecklingsbehov finns? Hur har arbetet påverkats av covid-19-pandemin? I denna rapport beskrivs det
brottsförebyggande arbetet under 2020, med hjälp av de sammanställda resultaten från enkätundersökningar, möten och dialoger med lokala, regionala och nationella
brottsförebyggande aktörer, samt en omvärldsanalys av pågående brottsförebyggande arbete. Tonvikt har lagts vid sådant som beskrivits som särskilt viktigt i det
brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott (skrivelse 2016/17:126).
Brå har sedan 2017 i uppdrag av regeringen att årligen beskriva det brottsförebyggande arbetet i Sverige – lokalt, regionalt och nationellt – och att sammanfatta nuläget och utvecklingsbehoven. Detta är den femte årsrapporten som Brå redovisar inom ramen för detta uppdrag.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789188599438.png", "type"=>"print", "product_id"=>"P000044529", "primary"=>"true", "verkid"=>"P0000445291", "subject_areas"=>["Familjerätt", "Straffrätt", "Socialrätt"], "subjects"=>["Familjerätt", "Straffrätt", "Socialrätt"], "subtitle"=>"Nuläge och utvecklingsbehov 2021", "datechanged"=>"2023-01-09", "prodtype"=>"Häftad bok", "courselitterature"=>"false", "notification_no"=>"21", "stock"=>"117", "imprintcode"=>"OP", "edition"=>"1", "priceresellers"=>"127", "size"=>"100", "standingorder"=>"true", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2021", "publicerat_datum"=>"2021-04-06", "publicerat_timestamp"=>1617667200}