.
Det brottsförebyggande arbetet i Sverige 2022
 • Övrigt
 • Straffrätt
 • Socialrätt
 • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Rättsväsendet
 • Ordning och säkerhet
 • Sociala frågor
 • Samhällsplanering

Det brottsförebyggande arbetet i Sverige 2022

Nuläge och utvecklingsbehov 2022

17500

175 kr (exkl. moms)

Det brottsförebyggande arbetet i Sverige 2022

Det brottsförebyggande arbetet i Sverige 2022

Lagerstatus: Finns i lager

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

 • Utgivare: Brottsförebyggande rådet
 • Omfång: 74
 • Utgiven: 2022
 • Serie: Brå Rapport 2022
 • ISBN/Best.nr: 978-918859953-7
 • Ämnen: Övrigt, Straffrätt, Socialrätt, Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Taggar: Rättsväsendet, Ordning och säkerhet, Sociala frågor, Samhällsplanering

Om publikationen

All brottslighet sker lokalt och behöver förebyggas lokalt. Vilka är förutsättningarna för detta i Sverige i dag, vilka satsningar är på gång och vad bör göras framöver?Rapporten beskriver det arbete som bedrivits under 2021, utifrån både enkätundersökningar, möten och dialoger med lokala, regionala och nationella
brottsförebyggare runt om i landet. Under 2021 presenterades också ett av de viktigaste initiativen för Sveriges brottsförebyggande arbete under överskådlig framtid, i form av ett lagförslag om kommunalt ansvar för det brottsförebyggande arbetet. I denna rapport läggs därför tonvikten på att beskriva förutsättningarna, inte bara för kommunernas arbete, utan för hela samhällets möjlighet att ge stöd till och utveckla och stärka det kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetet i Sverige.