.
Det brottsförebyggande arbetet i Sverige.

Det brottsförebyggande arbetet i Sverige.

Nuläge och utvecklingsbehov 2018

12000

120 kr (exkl. moms)

Det brottsförebyggande arbetet i Sverige.

Det brottsförebyggande arbetet i Sverige.

Lagerstatus: Finns i lager
  • Utgivare: Brottsförebyggande rådet, Brå
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 68
  • Utgiven: 2018
  • ISBN/Best.nr: 978-918733598-3
  • Ämnen: Offentlig rätt, Straffrätt, Skola och utbildning

Om publikationen

Hur ser det brottsförebyggande arbetet ut i Sverige? Vilka utvecklingsbehov finns? I denna rapport beskrivs det brottsförebyggande arbetet under 2017, med hjälp av resultat från enkätundersökningar samt en omvärldsanalys av pågående arbete nationellt, regionalt och lokalt.

Tonvikt har lagts vid sådant som beskrivits som särskilt viktigt i det brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott (skrivelse 2016/17:126) från regeringen. Brå har sedan 2017 i uppdrag av regeringen att årligen beskriva det brottsförebyggande arbetet i Sverige – lokalt, regionalt och nationellt – och att sammanfatta nuläget och utvecklingsbehoven.

Detta är den andra årsrapporten som Brå redovisar inom ramen för detta uppdrag. Rapporten riktar sig till dig som arbetar med brottsförebyggande arbete på nationell, regional eller lokal nivå.
Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order.