.
Designrätt
 • Immaterial- och marknadsrätt
 • Offentlig rätt
 • Immaterialrätt
 • Kultur

Designrätt

Christina Wainikka

De överlappande skydden

Produkt-id: 4335700934700
ID: AAB5AB81B21B538585258067004893B0

636 kr (exkl. moms)

Designrätt

Designrätt

Lagerstatus: Finns i lager
 • Utgivare: Wolters Kluwer
 • Format: Häftad bok
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 205
 • Utgiven: 2016
 • ISBN: 9789139018742
 • Ämnen: Immaterial- och marknadsrätt, Offentlig rätt
 • Taggar: Immaterialrätt, Kultur
 • Författare: Christina Wainikka

Om boken

Design omger oss hela tiden. Själva ordet design används i de mest skilda sammanhang – det kan gälla allt från designade processer till barnens leksaker. De rättsliga frågorna kring design har länge hamnat i skymundan jämfört med exempelvis de kring uppfinningar och musikaliska verk. De rättsliga reglerna kring design präglas av att de överlappar varandra. En och samma företeelse kan få rättsligt skydd på flera sätt, såsom såväl upphovsrätt som mönsterrätt. Rättsområdet är därför ofta svårt att överblicka. Syftet med den här boken är att belysa designrätt på ett sätt som gör det tydligare vilka regler som gäller och hur de olika skydden fungerar. Det finns varierande skäl för att designa något och de rättsliga reglerna sätts i perspektiv till dessa skäl. Den som designar för att kommunicera något har ett annat behov av skydd än den som designar av rent estetiska skäl. Här behandlas också frågor kring tjänstedesign och designade processer. Detta är frågor som har en stor praktisk betydelse i dag men som sällan hanteras utifrån ett rättsligt perspektiv. Boken riktar sig till jurister som är intresserade av att se designrätt i ett nytt ljus. Den är också tänkt att kunna läsas av personer som arbetar med design på olika sätt och som behöver få en överblick över de rättsliga reglerna. Hit hör även studenter på olika utbildningar inom designområdet.
Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139018742.png", "type"=>"print", "product_id"=>"AAB5AB81B21B538585258067004893B0", "primary"=>"true", "oldfidoid"=>"AAB5AB81B21B538585258067004893B0", "verkid"=>"AAB5AB81B21B5385852580670048934C1", "subject_areas"=>["Immaterial- och marknadsrätt", "Offentlig rätt"], "subjects"=>["Immaterialrätt", "Kultur"], "subtitle"=>"De överlappande skydden", "datechanged"=>"2024-03-07", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0987", "id"=>"730993932A229641C1257B3B0030CB8E", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Christina", "lastname"=>"Wainikka"}], "prodtype"=>"Häftad bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"false", "notification_no"=>"21", "stock"=>"31", "imprintcode"=>"WK", "edition"=>"1", "priceresellers"=>"445", "size"=>"205", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2016", "publicerat_datum"=>"2016-11-28", "publicerat_timestamp"=>1480291200}