Den svenska maritima näringen 2007-2011
Vinnova

Den svenska maritima näringen 2007-2011

21400

214 kr

Författare:
Andreas Hanning
Översikt över de marina och maritima näringarna (martima näringen)Den maritima näringen har här delats in i fem olika branschsegment: transport, havet som naturresurs, fritid och turism, maritim teknologi och produktion samt service. Det övergripande syftet med detta är att ta fram ett fördjupat kunskapsunderlag att användas i strategiprocesser och i dialogen mellan de olika aktörerna.
Produktdetaljer: