Den svenska maritima näringen 2007-2011
Vinnova

Den svenska maritima näringen 2007-2011

21400

214 kr (exkl. moms)

Översikt över de marina och maritima näringarna (martima näringen)

Den maritima näringen har här delats in i fem olika branschsegment: transport, havet som naturresurs, fritid och turism, maritim teknologi och produktion samt service. Det övergripande syftet med detta är att ta fram ett fördjupat kunskapsunderlag att användas i strategiprocesser och i dialogen mellan de olika aktörerna.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Vinnova
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 70
  • Utgiven: 2013
  • Serie: Vinnova Analys 2013:09
  • ISBN/Best.nr: 978-918651791-5
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Lantbruk & Livsmedel