.
Den polisanmälda barnmisshandeln. Brå rapport 2011:16

Den polisanmälda barnmisshandeln. Brå rapport 2011:16

Utvecklingen fram till 2009

14300

143 kr (exkl. moms)

Den polisanmälda barnmisshandeln. Brå rapport 2011:16

Den polisanmälda barnmisshandeln. Brå rapport 2011:16

Lagerstatus: Finns i lager

Om publikationen

Skola och dagis polisanmäler våld mot små barn i högre grad!

Analys av den ökning av polisanmäld misshandel mot barn 0–6 år inom familjen som skett under 2000-talet. Särskilt fokus riktas på vilka som upptäckt och anmält misshandeln samt på hur den polisanmälda barnmisshandeln inom familjen har förändrat karaktär fram till 2009.
Pekar på att antalet anmälningar från framför allt förskole- och skolpersonal ökat markant sedan 1990-talet. Samtidigt konstateras att för samtliga anmälargrupper krävs mindre grovt våld än tidigare för att en polisanmälan ska anses vara befogad.
Förändringen är särskilt tydlig bland de fall som anmälts av förskola/skola, där förekomsten av fysisk skada hos offret minskat från 73 procent på 1990-talet till 28 procent på 2000-talet.
Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order.