Den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism, tilläggsdirektiv
Kulturdepartementet

Den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Utvidgning av och förlängd utredningstid för uppdraget.
Produktdetaljer: