Den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism, tilläggsdirektiv.
Kulturdepartementet

Den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism, tilläggsdirektiv.

8000

80 kr

Utvidgning av utredningsuppdraget.
Produktdetaljer: