Den kvantifierbara människan - att själv mäta sin hälsa
Statens medicinsk-etiska råd

Den kvantifierbara människan - att själv mäta sin hälsa

Kroppsnära teknik och hälsoappar - etiska aspekter

18000

180 kr (exkl. moms)

Syftet har varit att mejsla fram vilka potentiella etiska problem som väcks, ge rekommendationer till beslutsfattare inför introduktion och användning av tekniken i hälso- och sjukvården samt lyfta de etiska frågeställningarna till samhällelig diskussion.

Det övergripande målet med egenmätningar genom kroppsnära teknik och hälsoappar kan sägas vara att främja en god hälsa. Rapporten exemplifierar ett antal värden, intressen och mål som aktualiseras och som kan komma i konflikt med varandra när egenmätningar genom kroppsnära teknik och hälsoappar används:
  Individens intresse av att
  • få förståelse för och kunskap om sitt hälsotillstånd och sin sjukdom
  • känna kontroll över sin hälsa och sjukdom
  • få en god vård (individuellt anpassad)
  • ha frihet att leva utan kontroll och krav på egenrapportering
  • värna sitt självbestämmande
  • skydda sin personliga integritet.

  Ovanstående kan komma i konflikt med hälso- och sjukvårdens intresse av att:
  • främja hälsa och utveckla redskap för ökad vårdkvalitet
  • följa, förutse och främja hälsan i befolkningen
  • utnyttja resurserna mer effektivt
  • främja patientens engagemang i sin hälsa och deltagande i vården.

  Köp ditt eget exemplar och ta del av analyser och slutsatser!
  Statens medicinsk-etiska råd (Smer) ligger under Socialdepartementet.
Tryckt upplaga:
 • Utgivare: Statens medicinsk-etiska råd
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 150
 • Utgiven: 2017
 • Serie: Smer Rapport 2017:01
 • ISBN/Best.nr: 978-913824627-6
 • Ämnen: Hälso & sjukvard, Kommunikation & IT, Offentlig förvaltning, Sociala frågor, Utbildning & Forskning