Den kompetenta arbetsplatsen
Vinnova

Den kompetenta arbetsplatsen

20400

204 kr (exkl. moms)

Presenterar forskningsresultat som belyser olika aspekter av organisationers förmåga att utveckla och omsätta kompetens i vardagsarbetet.Enligt de 17 bidragen utmärks den kompetenta arbetsplatsen av bl.a.
  • likvärdig förmåga att utveckla såväl organisatoriska som tekniska innovationer,
  • förmåga att sprida lärdomar från den lilla gruppen (mikrosystemet) till andra grupper och nivåer i organisationen,
  • chefens förmåga att inta regissörens roll i ett system där alla medarbetares idéer tas tillvara,
  • en stark, gemensam identitet som gör att alla vill dela med sig av både sin formella och sin tysta kunskap.
Abonnera på Vinnovas rapporter. Teckna stående order!