Den genomsnittliga statslåneräntan under år 1996, upphävda rekommendationer
Riksskatteverket

Den genomsnittliga statslåneräntan under år 1996, upphävda rekommendationer

2000

20 kr

Upphäver RSV S 1997:1.

Riksskatteverkets serie RSV S har upphört och ersatts av två serier: RSV med allmänna råd och RSV M med övrig information. Prenumerera på RSV Skatt med samtliga författningar från Riksskatteverket.
Produktdetaljer: