Den första skolboken + tidningen Start
Utbildningsdepartementet

Den första skolboken + tidningen Start

4800

48 kr (exkl. moms)

Informerar föräldrar och elever om den nya läroplanen för grundskolan, hur man väljer skola, det nya betygssystemet samt rättigheter och skyldigheter.