Den byggda miljöns betydelse för fysisk aktivitet i glesbygd
Statens folkhälsoinstitut

Den byggda miljöns betydelse för fysisk aktivitet i glesbygd

8000

80 kr

Folket i glesbygd mår sämre!Det är i dag välkänt att människor i glesbygd har sämre hälsa än tätortsbor. Orsaken är sannolikt inte att det är mer hälsofarligt att bo i glesbygd, utan snarare annolunda levnadsvillkor och högre medelålder.I denna kunskapssammanställning presenteras faktorer i den byggda miljön främjar fysisk aktivitet och kan påverka hälsan: främst tillgång till anläggningar för idrott, rekreation och motion.
Produktdetaljer: