.
Den anmälda korruptionen i Sverige

Den anmälda korruptionen i Sverige

Struktur, riskfaktorer och motåtgärder

18300

183 kr (exkl. moms)

Den anmälda korruptionen i Sverige

Den anmälda korruptionen i Sverige

Lagerstatus: Finns i lager

Om publikationen

Vilka korrumperar, inom vilka sektorer i samhället kan vi hitta mutgivarna och vad vill de åstadkomma? Mot vilka riktar sig korruptionen, var finns de som får otillbörliga erbjudanden, vad är det som erbjuds och hur går mutförsöken till?

Syftet med denna rapport är att öka kunskapen hos kommunala förvaltningar, statliga myndigheter och privata företag om var riskerna finns. Mot bakgrund av identifierade riskfaktorer och riskområden lämnar rapporten också förslag på förebyggande åtgärder.
Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order.