Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället. Vägledning för handläggare. SOU 2019:35
Kulturdepartementet

Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället. Vägledning för handläggare. SOU 2019:35

Betänkande från Demokrativillkorsutredningen (Ku 2018:01)

15300

153 kr (exkl. moms)

Staten fördelar årligen cirka 14 miljarder kronor i bidrag till det civila samhället. Kommuner och regioner fördelar runt sex miljarder kronor. Det offentliga ska ha en god hushållning med skattemedel och måste därför uppställa krav i bidragsgivningen. En bidragsmottagare ska bl.a. respektera demokratins grundläggande principer. Det är sådana krav – demokrativillkor – som detta stödmaterial handlar om.

SE ÄVEN DET SEPARATA BETÄNKANDET, längre ned.Särskild utredare: Karin Almgren
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Kulturdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 48
  • Utgiven: 2019
  • Serie: SOU 2019:035
  • ISBN/Best.nr: 978-913824948-2
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Kultur, Offentlig förvaltning, Sociala frågor, Utbildning & Forskning