Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället. SOU 2019:35
 • Offentlig rätt
 • Socialrätt
 • Ekonomi & Näringsliv
 • Kultur
 • Offentlig förvaltning
 • Sociala frågor
 • Utbildning & Forskning

Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället. SOU 2019:35

Betänkande från Demokrativillkorsutredningen (Ku 2018:01)

56300

563 kr (exkl. moms)

Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället. SOU 2019:35

Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället. SOU 2019:35

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta vår kundservice för mer information.

 • Utgivare: Kulturdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 462
 • Utgiven: 2019
 • Serie: SOU 2019:035
 • ISBN/Best.nr: 978-913824947-5
 • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Kultur, Offentlig förvaltning, Sociala frågor, Utbildning & Forskning

Om publikationen

Demokrativillkorsutredningen föreslår att bidrag inte ska få lämnas till en organisation om den eller någon av dess företrädare, inom ramen för verksamheten:
 • utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den enskildes grundläggande fri- och rättigheter,
 • diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde,
 • rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i de två föregående punkterna
 • motarbetar det demokratiska styrelseskicket.

Vidare lämnar utredningen en analys av de svårigheter och utmaningar som de ansvariga myndigheterna och det civila samhället har med de demokrativillkor som i dag gäller i bidragsgivningen. Utredningen har också sett över dagens bestämmelser för överklagande, återkallelse och återkrav av statsbidrag.

SE ÄVEN DEN SEPARATA VÄGLEDNINGEN/HANDLEDNINGEN till Demokrativillkorsutredningen, längre ned.

Särskild utredare: Karin Almgren