Demokratistatistik 2006
Statistiska centralbyrån/SCB

Demokratistatistik 2006

17300

173 kr (exkl. moms)

Redovisar i tabeller och diagram ett urval av all statistik som SCB producerar inom demokratiområdet.

Produktdetaljer: