Demokratisk delaktighet och inflytande över det politiska beslutsfattandet
Justitiedepartementet

Demokratisk delaktighet och inflytande över det politiska beslutsfattandet

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare från riksdagspartierna, ska analysera behovet av och utarbeta förslag till åtgärder för att öka och bredda engagemanget inom den representativa demokratin och för att stärka individens möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan de allmänna valen.
Produktdetaljer: