Demokratin 100 år - samling för en stark demokrati
Kulturdepartementet

Demokratin 100 år - samling för en stark demokrati

9300

93 kr (exkl. moms)

Regeringen vill uppmärksamma att det år 2021 är hundra år sedan det första riksdagsvalet där både kvinnor och män fick rösta. Det utgör ett unikt tillfälle att bemöta de utmaningar demokratin står inför i dag. En kommitté ska därför under 2018–2021 planera, samordna och genomföra en samling av insatser och aktiviteter för en stark demokrati. Tyngdpunkten i genomförandet ska ligga på år 2021.

Insatserna och aktiviteterna ska planeras och genomföras i nära samarbete med relevanta aktörer som arbetar med demokratifrågor och nå ut till en stor del av befolkningen. De ska bidra till ökad delaktighet, förankring och motståndskraft i demokratin. Kommittén ska uppmuntra en bredd av aktörer att delta, såsom skolväsendet, det civila samhället, myndigheter och kommuner. De insatser och aktiviteter som genomförs ska bidra till att främja demokratin i hela landet.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Kulturdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 5
  • Utgiven: 2018
  • Serie: Dir. 2018:053
  • ISBN/Best.nr: 68718-053
  • Ämnen: Kultur, Offentlig förvaltning, Utbildning & Forskning