Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands
Norstedts Juridik

Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska se över lagen (1994:588) om utbildning för fredsbefrämjande verksamhet. Syftet är att anpassa lagen till de behov som finns utifrån Sveriges förändrade säkerhets- och försvarspolitik.
Produktdetaljer: