.
Delgivningslagstiftningen
  • Processrätt
  • Straffrätt

Delgivningslagstiftningen

Charlotte Andersson, Stieg Synnergren

En kommentar

55700

557 kr (exkl. moms)

Delgivningslagstiftningen

Delgivningslagstiftningen

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Delgivningslagstiftningen moderniserades i samband med att den nuvarande delgivningslagen infördes. Lagstiftningen föranledde ett stort antal följdförfattningar och för att effektivisera delgivningsförfarandet infördes lagstiftning om auktorisation av delgivningsföretag. Särskilda regler om delgivning finns bl.a. i jordabalken och rättegångsbalken och det finns även internationella konventioner som reglerar delgivningsförfarandet.

Delgivningslagstiftningen - En kommentar kommenterar delgivningslagen och lagen om auktorisation av delgivningsföretag. Eftersom delgivning inom fastighetsrättens område är mycket vanlig och viktig kommenteras här även bestämmelserna om delgivning på arrenderättens, hyresrättens och bostadsrättens områden.

Boken redogör för ny rättspraxis och för relevant rättspraxis som bildats under den tidigare gällande delgivningslagen. I denna tredje upplaga har författarna uppdaterat innehållet med nya viktiga rättsfall samt vidareutvecklat vissa avsnitt med analyser över vad som krävs för att delgivningen ska äga rum i enlighet med kraven i gällande lagstiftning.

Delgivningslagstiftningen - En kommentar vänder sig till anställda vid domstolar, nämnder, advokatbyråer, delgivningsföretag och inkassoföretag m.fl. samt till hyresvärdar och andra fastighetsförvaltare. Boken kan även användas som uppslagsbok och kursbok vid utbildningar.