Delgivningslagstiftningen
Norstedts Juridik

Delgivningslagstiftningen

46700
Tryckt upplaga
Digital upplaga

467 kr

Delgivningslagstiftningen moderniserades i samband med att den nuvarande delgivningslagen infördes. Lagstiftningen föranledde ett stort antal följdförfattningar och för att effektivisera delgivningsförfarandet infördes lagstiftning om auktorisation av delgivningsföretag. Särskilda regler om delgivning finns bl.a. i jordabalken och rättegångsbalken och det finns även internationella konventioner som reglerar delgivningsförfarandet. Delgivningslagstiftningen – En kommentar kommenterar delgivningslagen och lagen om auktorisation av delgivningsföretag. Eftersom delgivning inom fastighetsrättens område är mycket vanlig och viktig kommenteras här även bestämmelserna om delgivning på arrenderättens, hyresrättens och bostadsrättens områden. Boken redogör för ny rättspraxis och för relevant rättspraxis som bildats under den tidigare gällande delgivningslagen. I denna andra upplaga har författarna uppdaterat innehållet med nya viktiga rättsfall samt vidareutvecklat vissa avsnitt med analyser över vad som krävs för att delgivningen ska äga rum i enlighet med kraven i gällande lagstiftning. Delgivningslagstiftningen – En kommentar vänder sig till anställda vid domstolar, nämnder, advokatbyråer, delgivningsföretag och inkassoföretag m.fl. samt till hyresvärdar och andra fastighetsförvaltare. Boken kan även användas som uppslagsbok och kursbok vid utbildningar.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 222
  • Utgiven: 2016
  • ISBN: 978-913901902-2
Delgivningslagstiftningen moderniserades i samband med att den nuvarande delgivningslagen infördes. Lagstiftningen föranledde ett stort antal följdförfattningar och för att effektivisera delgivningsförfarandet infördes lagstiftning om auktorisation av delgivningsföretag. Särskilda regler om delgivning finns bl.a. i jordabalken och rättegångsbalken och det finns även internationella konventioner som reglerar delgivningsförfarandet.
Delgivningslagstiftningen – En kommentar kommenterar delgivningslagen och lagen om auktorisation av delgivningsföretag. Eftersom delgivning inom fastighetsrättens område är mycket vanlig och viktig kommenteras här även bestämmelserna om delgivning på arrenderättens, hyresrättens och bostadsrättens områden.
Ny rättspraxis har nu hunnit bildas sedan den nya delgivningslagstiftningen trädde i kraft 2011. Kommentaren har utökats med de senaste rättsfallen. En fördjupning finns även om delgivning inom fastighetsrättens område.
Målgrupp
Juridiska, Övrigt
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Processrätt
  • Publicerad: 2017-11-09
  • Version: 2
  • ISBN: 978-913901902-2