.
Delgivningslagstiftningen
  • Processrätt
  • Straffrätt

Delgivningslagstiftningen

Charlotte Andersson, Stieg Synnergren

En kommentar

0
Delgivningslagstiftningen
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Delgivningslagstiftningen moderniserades i samband med att den nuvarande delgivningslagen infördes. Lagstiftningen föranledde ett stort antal följdförfattningar och för att effektivisera delgivningsförfarandet infördes lagstiftning om auktorisation av delgivningsföretag. Särskilda regler om delgivning finns bl.a. i jordabalken och rättegångsbalken och det finns även internationella konventioner som reglerar delgivningsförfarandet.
Delgivningslagstiftningen – En kommentar kommenterar delgivningslagen och lagen om auktorisation av delgivningsföretag. Eftersom delgivning inom fastighetsrättens område är mycket vanlig och viktig kommenteras här även bestämmelserna om delgivning på arrenderättens, hyresrättens och bostadsrättens områden.
Ny rättspraxis har nu hunnit bildas sedan den nya delgivningslagstiftningen trädde i kraft 2011. Kommentaren har utökats med de senaste rättsfallen. En fördjupning finns även om delgivning inom fastighetsrättens område.