Delegationen för unga till arbete, tilläggsdirektiv
Arbetsmarknadsdepartementet

Delegationen för unga till arbete, tilläggsdirektiv

8000

80 kr

Utökning och förlängning av utredningsuppdraget.
Produktdetaljer: