Delegationen för unga och nyanlända till arbete (A 2014:06), tilläggsdirektiv
Arbetsmarknadsdepartementet

Delegationen för unga och nyanlända till arbete (A 2014:06), tilläggsdirektiv

9300

93 kr (exkl. moms)

Förlängd utredningstid.
Tryckt upplaga: