Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA), tilläggsdirektiv
Utbildningsdepartementet

Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA), tilläggsdirektiv

(U 2014:07)

9300

93 kr (exkl. moms)

Förlängd utredningstid.
Tryckt upplaga: