Delegation för migrationsstudier
Justitiedepartementet

Delegation för migrationsstudier

8000

80 kr (exkl. moms)

Regeringen och Miljöpartiet de gröna träffade i mars 2011 en ramöverenskommelse om migrationsfrågor där det bl.a. framgår att det behövs forskning på migrationsområdet.

I syfte att öka möjligheterna att använda forskningsresultat och öka analys- och utvärderingskapaciteten i Sverige inom migrationsområdet inrättas en kommitté i form av en delegation för migrationsstudier. Delegationen för migrationsstudier ska ha det övergripande uppdraget att tillhandahålla underlag för hur den framtida migrationspolitiken kan utformas.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 4
  • Utgiven: 2013
  • Serie: Dir. 2013:102
  • ISBN/Best.nr: 68713-102
  • Ämnen: Offentlig förvaltning, Sociala frågor, Utbildning & Forskning