Delegation för främjande av äldre arbetskraft
Socialdepartementet

Delegation för främjande av äldre arbetskraft

9300

93 kr (exkl. moms)

Regeringen ger en delegation i uppdrag att jobba för ett mer inkluderande och åldersoberoende synsätt i arbetslivet. Delegationen ska bidra till ökad kunskap om forskning om äldres möjligheter. Den ska också föreslå åtgärder som motverkar åldersdiskriminering för att bättre tillvarata äldres kompetens och erfarenhet.Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 oktober 2020.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Socialdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 3
  • Utgiven: 2018
  • Serie: Dir. 2018:083
  • ISBN/Best.nr: 68718-083
  • Ämnen: Hälso & sjukvard, Offentlig förvaltning