Delaktighet i EU
Justitiedepartementet

Delaktighet i EU

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska utreda möjligheterna att inom ramen för EU:s nuvarande regelverk och arbetssätt främja insyn, delaktighet och inflytande för aktörer i Sverige när det gäller frågor som beslutas inom EU. Syftet med utredningen är att bidra till en demokratisk utveckling i linje med demokratipolitikens mål att stärka individens möjligheter till inflytande.

Utredaren ska bland annat:
  • analysera kunskapsnivån i Sverige i frågor om EU och hur olika samhällsaktörer påverkar den,
  • redogöra för de möjligheter till insyn, delaktighet och inflytande som finns i dag,
  • föreslå åtgärder inom ramen för existerande strukturer för att öka insyn, delaktighet och inflytande för individer och andra aktörer i Sverige i frågor som beslutas inom EU.
Tryckt upplaga: