De europeiska civilprocessförordningarna
Norstedts Juridik

De europeiska civilprocessförordningarna

En kommentar

92900
Tryckt upplaga
Digital upplaga

929 kr (exkl. moms)

De europeiska civilprocessförordningarna utgör den praktiskt viktigaste delen av den europeiska – och således även den svenska – internationella processrätten. I denna bok samlas fyra förordningar med gemensamt tillämpningsområde för förmögenhetsrättsliga tvister. Den internationella processrätten avseende vanliga förmögenhetsrättsliga tvistemål regleras i den centrala Bryssel I-förordningen, tvister om mindre värden i småmålsförordningen, betalningsförelägganden i en förordning för sig och verkställighet av vissa exekutionstitlar i ytterligare en specialförordning. Förordningarna kommenteras artikel för artikel och det ges en översikt över europeisk standardlitteratur i anslutning till respektive bestämmelse. EU-domstolens rikhaltiga praxis på området tas upp liksom svenska domstolsavgöranden samt till förordningarna kompletterande lagstiftning av relevans.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

De europeiska civilprocessförordningarna utgör den praktiskt viktigaste delen av den europeiska – och således även den svenska – internationella processrätten. I denna bok samlas fyra förordningar med gemensamt tillämpningsområde för förmögenhetsrättsliga tvister. Den internationella processrätten avseende vanliga förmögenhetsrättsliga tvistemål regleras i den centrala Bryssel I-förordningen, tvister om mindre värden i småmålsförordningen, betalningsförelägganden i en förordning för sig och verkställighet av vissa exekutionstitlar i ytterligare en specialförordning. Förordningarna kommenteras artikel för artikel och det ges en översikt över europeisk standardlitteratur i anslutning till respektive bestämmelse. EU-domstolens rikhaltiga praxis på området tas upp liksom svenska domstolsavgöranden samt till förordningarna kompletterande lagstiftning av relevans.
Digital upplaga: