.
De europeiska civilprocessförordningarna
  • Processrätt
  • Straffrätt
  • EU-rätt

De europeiska civilprocessförordningarna

Fredrik Sjövall, Samuel Rudvall

En kommentar

113100

1.131 kr (exkl. moms)

De europeiska civilprocessförordningarna

De europeiska civilprocessförordningarna

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

De europeiska civilprocessförordningarna utgör den praktiskt viktigaste delen av den europeiska – och således även den svenska – internationella processrätten. I denna bok samlas fyra förordningar med gemensamt tillämpningsområde för förmögenhetsrättsliga tvister. Den internationella processrätten avseende vanliga förmögenhetsrättsliga tvistemål regleras i den centrala Bryssel I-förordningen, tvister om mindre värden i småmålsförordningen, betalningsförelägganden i en förordning för sig och verkställighet av vissa exekutionstitlar i ytterligare en specialförordning. Förordningarna kommenteras artikel för artikel och det ges en översikt över europeisk standardlitteratur i anslutning till respektive bestämmelse. EU-domstolens rikhaltiga praxis på området tas upp liksom svenska domstolsavgöranden samt till förordningarna kompletterande lagstiftning av relevans.