Datorer och arbetsmiljö
Statistiska centralbyrån/SCB

Datorer och arbetsmiljö

0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

I denna rapport ges en bild av såväl datoriseringens expansion under 1980-talet som av dess konsekvenser för arbetsmiljön. Jämförelser görs mellan arbeten, där man nått olika långt i fråga om datorisering.

Information om arbetsmarknaden 1991:03
Digital utgåva: