Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m.
Norstedts Juridik

Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m.

En kommentar

149300
Tryckt upplaga
Digital upplaga

1,493 kr (exkl. moms)

Författare:
Sören Öman
Detta är en nyskriven och omfattande kommentar till EU:s dataskyddsförordning (2016/679) – GDPR. Förordningen kommenteras artikel för artikel på traditionellt sätt. Även den kompletterande svenska s.k. dataskyddslagen (2018:218) kommenteras paragraf för paragraf. I verket finns också en utförlig kommentar till bestämmelsen om s.k. dataskyddssekretess i 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Sören Öman
I denna kommentar på internet kommenteras personuppgiftslagen (1998:204) i den lydelse lagen har från och med den 1 april 2011. Kommentaren finns också i tryckt form i en fjärde upplaga från 2011.
I princip har material till och med september 2017 kunnat beaktas.
Målgrupp
Juridiska, Offentlig förvaltning
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Offentlig rätt, statsrätt och statsvetenskap
  • Publicerad: 2018-02-16
  • Version: 4
  • Serie: Gula Biblioteket
  • ISBN: 978-913902086-8